Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat grupy PoziomkaZ oraz innych grup modderskich to to zarejestruj się na forum!
Pamiętaj>>Rejestracja>>Zapomniałeś hasła
Projekty
Partnerzy
Forum
Download
Galerie
Zaawansowane Szukanie

Artykuły:

Od zera do Moddera cz. 2Tutorial -cz. 1 Od zera do ModderaPoziomkaZ TeamKrtkie podsunowanie dzia?alnosci grupy PoziomkaZSpis Modw wraz z dzia?aj?cymi linkami do downloaduMroczne Tajemnice - KodyDownload - Dark MysteriesMrocznych Tajemnic Czar.

Kategorie:

PortalMroczne TajemnicePoziomkaZModdingDownloadInne

Polecamy:

Po prostu www.wklejasz.pl tekst, obrazki, filmiki z YT i pokazujesz znajomym

Statystyki:

Nasi Użytkownicy napisali 926 Komentarzy.
Mamy 3468 Zarejestrowanych Użytkowników.

Newsy :

Nowy Patch do Gothic 3: Zmierzch Bogw

12:01 13.01.2009 | Komentarzy 0 by Bruce

No i sta?o si?. Kolejny patch do dodatku Zmierzch Bogw w wersji polskiej oznaczony numerem 1.07. Oto lista co poprawia:
1. poprawiono wydajno?? oraz stabilno?? gry
2. poprawiono rozk?ad interfejsu
3. poprawiono skrypty zada?
4. wprowadzono poprawki lokalizacyjne
Troch? wi?cej w rosrzeszeniu Newsa

Twj artyku? mo?e si? dosta? na stron? g?own?!

11:48 10.01.2009 | Komentarzy 5 by Zdunek

Twj artyku? mo?e si? dosta? na stron? g?wn?. Masz tak?e szans? dosta? specjalny znaczek przy Nicku oraz specjaln? grup? i dodatkowe uprawnienia na forum. Dodatkowo dzi?ki dodawaniu newsw, mo?esz do??czy? do grupy Betatesterw Mrocznych Tajemnic. Chcesz dowiedzie? si? jak to zrobi?? To zapraszam do rozszerzenia newsa.

Strona dost?pna w nowym j?zyku

9:11 08.01.2009 | Komentarzy 0 by MWL

Jak mo?na zauwa?y? w menu pojawi?a si? nowa flaga. Nasi s?siedzi z Czech pomagaj? nam, zczesi? nasz portal. PoziomkaZ rozrasta si? na ca?y ?wiat, wszystko dzi?ki naszym staraniom i wsparciu fanw.

Po??czenie for

19:53 05.01.2009 | Komentarzy 0 by Zdunek

Po d?ugich i ci??kich negocjacjach grupa PoziomkaZ dosz?a do porozumienia z Administracj? forum Gothicdm. Dla nas jest to szansa na zdobycie wi?kszej ilo?ci u?ytkownikw, a dla nich? Przeczytajcie w rozszerzeniu newsa.

Mroczne Tajemnice po Czesku

1:07 03.01.2009 | Komentarzy 17 by Zdunek

No i sta?o si?, Mroczne Tajemnice doczeka?y si? innej wersji j?zykowej ni? Polska. Czesi przet?umaczyli moda na swj rodowity j?zyk. Nied?ugo Mroczne Tajemnice b?d? tak?e w wersji Angielskiej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Artykuły :

Od zera do Moddera cz. 2

11:42 13.11.2009 | Komentarzy 12 by Zdunek

Oddajemy w Wasze r?ce cz??? drug? tutoriala "Od zera do Moddera" ta cz??? jest w 100% videotutorialem w ktrym wszystko jest po kolei omawiane.

Ten tutorial nauczy Was jakie narz?dzia s? potrzebne oraz jak ich u?ywa? by szybko zrobi? ?adny ?wiat do gothica.

Update: Dodaj? tak?e plik do gotowego ?wiata oraz groty.

Update2: Uda?o mi si? zuploadowa? film na YT, mo?ecie go obejrze? w rozszerzeniu newsa

Tutorial -cz. 1 Od zera do Moddera

13:33 08.11.2009 | Komentarzy 2 by Zdunek

Prosty tutorial jak stworzy? jaskini? w 3d maxie. Je?li chcecie pozna? podstawy 3d maxa i tworzenia ?wiatw to zapraszam do przeczytania tego artyku?u wink.gif

PS: Jest to cz??? pierwsza, mam nadziej? ?e uda si? stworzy? reszt? biggrin.gif
PS2: Jak zobaczycie na filmiku, na ko?cu, ma?y ?wiat, przy tworzeniu tutkw planujemy zrobi? ma?ego grywalnego moda, z tej racji na pewno przydadz? si? ludzie co maj? umiej?tno?ci i ch?? przekazania wiedzy innym, poszukujemy oglnie ludzi od spacera, skryptw i 2d

PoziomkaZ Team

12:54 07.11.2009 | Komentarzy 3 by Zdunek

My?l? ze brakowa?o artyku?u ktry opisuje najwa?niejsze osoby ktre pracowa?y przy modzie.

Wi?c je?li chcecie zobaczy? kto pracowa?/pracuje nad Mrocznymi Tajemnicami i oglnie dzia?a w Grupie PoziomkaZ to zapraszam do przeczytania tego artyku?u.

Krtkie podsunowanie dzia?alnosci grupy PoziomkaZ

21:54 03.09.2009 | Komentarzy 4 by Zdunek

Krtkie podsumowanie dzia?alno?ci grupy PoziomkaZ. My?l? ?e artyku? zainteresuje nie tylko osoby ktre o PoziomkaZ us?ysza?y dopiero niedawno, lecz tak?e tych ktrzy s? z nami ju? na prawd? d?ugi czas.

Spis Modw wraz z dzia?aj?cymi linkami do downloadu

11:46 18.06.2009 | Komentarzy 3 by Zdunek

Dzi?ki uprzejmo?ci Bu?y, zamieszczam na www.PoziomkaZ.pl spis modw.
Uzupe?niany(w miar? moich mo?liwo?ci) o bezpo?redni link do ?ci?gni?cia.

1 2 3